Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Ledestelsel

 

Verkiesing van Akademieraad 2017 tot 2020 - Inligting

Belangrik: Stembus open op Maandag 11 September om 08:00 en sluit Woensdag 20 September om 12:00.

Die Akademieraad moet vanjaar nuut saamgestel word. Die huidige raad se termyn verstryk einde September 2017.

Die huidige ondervoorsitter, prof. I. Eloff, val buite vanjaar se verkiesingsproses. Die voorsitter van die Oudit- en risikobestuurskomitee, mnr. P.R. Botha en die redakteurs van die twee tydskrifte (proff. Ina Wolfaardt-Gräbe en Kobus Eloff) is ex officio lede van die Raad en val ook buite die verkiesingsproses.

Vanjaar moet elf lede, vyf uit die fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe, en ses uit die faktulteit Natuurwetenskap en Tegnologie verkies word, waarvan minstens een uit elke fakulteit uit die Suidelike Provinsies (Wes-, Oos- en Noordkaap), minstens een uit elke fakulteit uit die Sentrale Provinsies (Vrystaat, Noordwes en Kwazulu-Natal) en minstens een uit elke faktulteit uit die Noordelike Provinsies (Gauteng, Mpumalanga en Limpopo), verkies word.

Geesteswetenskappe: Die persoon met die meeste stemme in elke streek is outomaties verkies. Daarna word die twee kandidate met die meeste stemme, ongeag die streek, tot die Raad verkies.
Natuurwetenskap en Tegnologie: Die persoon met die meeste stemme in elke streek is outomaties verkies. Daarna word die drie kandidate met die meeste stemme, ongeag die streek, tot die Raad verkies.

'n Lid kan ’n maksimum van 11 stemme uitbring, maar u hoef nie al 11 stemme te gebruik nie. Neem asseblief verspreiding van streke (Suidelike, Sentrale en Noordelike Provinsies, asook fakulteite (Geesteswetenskappe en Natuurwetenskappe) in aanmerking wanneer u stem.

By Geesteswetenskappe kan u maksimum 5 stemme uitbring.

 • U moet daar 3 stemme uitbring (een stem by elke Provinsie-streek).
 • U kan dan nog vir twee kandidate stem in enige van die drie Provinsie-streke (by geesteswetenskappe) indien u wel 5 stemme wil uitbring. (Ons gee u die opsie om nog twee stemme uit te bring, maar u hoef nie.)

By Natuurwetenskap en Tegnologie kan u maksimum 6 stemme uitbring.

 • U moet daar 3 stemme uitbring (een stem by elke Provinsie-streek).
 • U kan dan nog vir drie kandidate stem in enige van die drie Provinsie-streke (by natuurwetenskappe) indien u wel 6 stemme wil uitbring. (Ons gee u die opsie om nog drie stemme uit te bring, maar u hoef nie.)

Dus verpligtend:

 • Drie stemme by Geesteswetenskappe (een stem in elke Provinsie-streek).
 • Drie stemme by Natuurwetenskap en Tegnologie (een stem in elke Provinsie-streek).

 Genomineerde kandidate vir Akademieraad

Kuns en Geesteswetenskappe

Natuurwetenskappe

Noordelike Provinsies (Gauteng, Mpumalanga, Limpopo)
 • Prof. Anne-Marie Beukes (UJ) - Profiel
 • Prof. Fransjohan Pretorius (UP) - Profiel
 • Prof. Niek Grové (UP) - Profiel
 • Prof. Jo-Ansie van Wyk (Unisa) - Profiel
Sentrale Provinsies (Vrystaat, Noordwes, KwaZulu-Natal)
 • Prof. Ewert Kleynhans (NWU) - Profiel
 • Prof. George Lotter (NWU) - Profiel
 • Prof. Hennie van Coller (UV) - Profiel
 • Prof. André Wessels (UV) - Profiel
Suidelike Provinsies (Wes-, Oos- en Noordkaap)
 • Prof. Ilse Feinauer (US) - Profiel
 • Prof. Helena van Coller (Rhodes) - Profiel
Noordelike Provinsies (Gauteng, Mpumalanga, Limpopo)
 • Dr. Cassie Carstens (Necsa) - Profiel
 • Prof. Johan Schoeman (UP) - Profiel
 • Prof. Oppel Greeff (UP) - Profiel
Sentrale Provinsies (Vrystaat, Noordwes, KwaZulu-Natal)
 • Prof. Gert Krüger (NWU) - Profiel
 • Prof. Kobus van der Walt (NWU) - Profiel
Suidelike Provinsies (Wes-, Oos- en Noordkaap)
 • Prof. Japie Engelbrecht (NMMU) - Profiel
 • Dr. Sias Mostert (Space Commercial Services) - Profiel
 • Prof. Leopold van Huyssteen (US) - Profiel