Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Ledestelsel

Lede

Alvorens u u inligting kan besigtig of redigeer
benodig ons u lidnommer asook selfoonnommer.

Elke keer as u aanteken sal u 'n tydelike
wagwoord op u selfoon ontvang wat
gebruik moet word in die aantekenproses.

Indien u onseker is oor die proses of hulp benodig
kontak die Akademie-
Telefoon:  086-133-3786
E-pos: akademie@akademie.co.za