Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Ledestelsel

 

Verkiesing van Akademieraad 2020 tot 2023 - Inligting

Belangrik: Stembus open op Dinsdag 8 September om 08:00 en sluit Donderdag 10 September om 15:00.

Die Akademieraad moet vanjaar nuut saamgestel word. Die huidige raad se termyn verstryk op 17 September 2020.

Die huidige ondervoorsitter, prof. O.B.W. Greeff, verbonde aan die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie, val buite vanjaar se verkiesingsproses. Die voorsitter van die Oudit- en risikobestuurskomitee, mnr. P.R. Botha en die redakteurs van die twee tydskrifte (proff. Ina Wolfaardt-Gräbe en Johan Schoeman) is ex officio lede van die Raad en val ook buite die verkiesingsproses.

Vanjaar moet elf lede, ses uit die fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe, en vyf uit die faktulteit Natuurwetenskap en Tegnologie verkies word, waarvan minstens een uit elke fakulteit uit die Suidelike Provinsies (Wes-, Oos- en Noord-Kaap), minstens een uit elke fakulteit uit die Sentrale Provinsies (Vrystaat, Noordwes en Kwazulu-Natal) en minstens een uit elke faktulteit uit die Noordelike Provinsies (Gauteng, Mpumalanga en Limpopo), verkies word.

Hoe u moet stem:

 • By Geesteswetenskappe kan u maksimum ses stemme uitbring.

  Verpligtend: Drie stemme by Geesteswetenskappe (een stem in elke Provinsie-streek).

  Opsioneel: 'n Verdere drie stemme by Geesteswetenskape, ongeag die streek. Neem asseblief in aanmerking dat daar vanjaar ook nominasies vanuit die Buitelandse Werkgemeenskap is.
 • By Natuurwetenskap en Tegnologie kan u maksimum vyf stemme uitbring.

  Verpligtend: Drie stemme by Natuurwetenskappe en Tegnologie (een stem in elke Provinsie-streek).

  Opsioneel: 'n Verdere twee stemme by Natuurwetenskappe, ongeag die streek.

Hoe die stemme getel word:

Geesteswetenskappe: Die persoon met die meeste stemme in elke streek is outomaties verkies. Daarna word die drie kandidate met die volgende meeste stemme, ongeag die streek, tot die Raad verkies.

Natuurwetenskap en Tegnologie: Die persoon met die meeste stemme in elke streek is outomaties verkies. Daarna word die twee kandidate met die volgende meeste stemme, ongeag die streek, tot die Raad verkies.

 Genomineerde kandidate vir Akademieraad

Kuns en Geesteswetenskappe

Natuurwetenskappe

Noordelike Provinsies (Gauteng, Mpumalanga, Limpopo)
 • Prof. Nico Botha (Unisa) - Profiel
 • Prof. Pieter Duvenage (Akademia) - Profiel
 • Mnr. Pieter Mathews (privaatpraktyk) - Profiel
 • Prof. Marné Pienaar (UJ) - Profiel
 • Prof. Jannie Rossouw (Wits) - Profiel
Sentrale Provinsies (Vrystaat, Noordwes, KwaZulu-Natal) Suidelike Provinsies (Wes-, Oos- en Noord-Kaap)
 • Prof. Ilse Feinauer (US) - Profiel
 • Dr. Conrad Steenkamp (ATR*) - Profiel
 • Prof. Helena van Coller (Rhodes) - Profiel
Buiteland
 • Prof. Jacques du Plessis (UWM**) - Profiel
 • Prof. Shana Ponelis (UWM**) - Profiel
Noordelike Provinsies (Gauteng, Mpumalanga, Limpopo)
 • Prof. Kobus Eloff (UP) - Profiel
 • Prof. Hannes Rautenbach (Akademia) - Profiel
 • Prof. Rudi Pretorius (Unisa) - Profiel
 • Prof. Laurette Pretorius (Unisa) - Profiel
Sentrale Provinsies (Vrystaat, Noordwes, KwaZulu-Natal)
 • Prof. Kobus van der Walt (NWU) - Profiel
Suidelike Provinsies (Wes-, Oos- en Noord-Kaap)
 • Dr. Ilse Trautmann (Elsenburg) - Profiel
 • Prof. Leopoldt van Huyssteen (US) - Profiel

* Afrikaanse Taalraad (ATR)
** Universiteit van Wisconsin-Milwaukee (UWM)